REKRUTACJA

  

  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

  a. zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu – na podstawie zgłoszenia
  Wzór zgłoszenia ucznia z rejonu

  b. zamieszkałe poza obwodem szkoły – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie wniosku
  Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły

  Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 16 do klasy wyższej niż pierwsza
  Oświadczenie woli

  UCHWAŁA NR XXXVI/459/17 RADY MIEJSKIEJ w PABIANICACH z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych

  ------------------------------------------------------------------
  WNIOSEK O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
  Procedura rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach

  Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki:
  20 Stycznia 1-28; 29-53 tylko numery nieparzyste
  Boczna
  Bracka
  3-68
  Bugaj
  56-100
  Drewnowska
  1-23; 25
  Gawrońska
  Kopernika
  Narcyza Gryzla
  Nawrockiego
  13-23 tylko numery nieparzyste; 25 i wzwyż
  Owsiana
  Stefana Grota Roweckiego
  1-22
  Świetlickiego
  Żytnia