Lekcja ekologii - Długa historia Alu-puszki
15 kwietnia 2008 r. w sali konferencyjnej odbyła się otwarta lekcja przygotowana w ramach Szkolnego Programu Odzysku Puszek Aluminiowych o temacie „Długa historia Alu-puszki, czyli aluminiowej puszki na napoje”.
Przeprowadzona została przez uczniowski zespół koordynujący program pod kierunkiem p. Renaty Bartosik.
Na lekcję zaprosiliśmy 15 klas I i II, czyli w sumie ok. 350 uczniów i nauczycieli oraz gości specjalnych: p. Katarzynę Cegiełkę z Terenowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach, p. Mirosławę Król wizytatora łódzkiego kuratorium i dyrekcję naszego gimnazjum.
Chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby uczniów z informacją o potrzebie segregacji i recyklingu puszek aluminiowych po napojach, jako przykładu ekologicznej postawy i dbałości o środowisko.
Przedstawiliśmy „życie” puszki od jej powstania do recyklingu. Przeprowadziliśmy proste doświadczenia, dzięki którym uczniowie dowiedzieli się o właściwościach fizycznych i chemicznych aluminium. Na zakończenie odbył się konkurs z nagrodami.
Mamy nadzieję, że dzięki zdobytej wiedzy uczniowie zostali zachęceni do wrzucania pustych puszek po napojach do Alu-koszy.
W ramach biletów wstępu zebraliśmy 6250 g puszek.

Zespół prowadzący program


Karolina Dembowska jako Alu – puszka wyjaśnia z jakiego metalu jest zbudowana

Laborantki Alu – puszki, czyli Dorota Kamińska i Martyna Banaszczyk omawiają właściwości fizyczne i chemiczne aluminium poprzez wykonanie prostych doświadczeń

Laborantka pokazuje uczniom efekt doświadczenia i prosi o wyciągnięcie wniosków

Ania Ostrowska omawia pozycję glinu w skorupie ziemskiej

Aleksandra Likońska wyjaśnia ogromne znaczenie segregacji i odzysku puszek aluminiowych po napojach, czyli recyklingu

p. wicedyrektor Ilona Paszkiewicz, p. dyrektor Włodzimierz Stanek,
p. Mirosława Król - wizytator z kuratorium łódzkiego oraz p. Małgorzata Jachowicz – nauczyciel

p. Katarzyna Cegiełka z Terenowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach

Uczniowski zespół koordynujący Szkolny Program Odzysku Puszek Aluminiowych w Gimnazjum nr 3 w Pabianicach, czyli
A. Jachowicz, M. Boniecka, A. Likońska, M. Banaszczyk, A. Ostrowska, I. Giernat,
K. Dembowska, S. Durajski, M. Bitner, K. Gara, D. Kamińska wraz z koordynatorką p. Renatą Bartosik