Selektywna zbiórka odpadów w Pabianicach
Urząd Miejski w Pabianicach, Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach i EKO – Region z Bełchatowa 14 listopada 2008r. zorganizowali w naszym mieście Selektywną Zbiórkę Odpadów.
Przez 6 godzin, od 12:00 do 18:00, Pabianiczanie mogli przynosić różne odpady (zużyte baterie, puszki aluminiowe, makulaturę, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) i nieodpłatnie zostawić na miejscu zbiórki, a w zamian otrzymać drobny upominek. Miejscem przyjęcia odpadów był plac przed Urzędem Miejskim przy ul. Zamkowej 16. Dla dzieci i młodzieży zorganizowane były gry i zabawy promujące selektywna zbiórkę odpadów i recykling.
W akcji tej wziął udział również zespół koordynujący Szkolny Program Odzysku Puszek Aluminiowych. Zebraną makulaturę i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (2 drukarki, wideo, odtwarzacz DVD, radioodbiornik, zegar, aparat komórkowy i inne) wrzuciliśmy do odpowiednich kontenerów. W zamian za to uczniowie dostali ulotki zachęcające do segregacji odpadów, plany lekcji i inne drobne upominki. Wzięli również udział w zabawie, polegającej na wykonaniu stroju ekologicznego z gazet. W nagrodę za wykonane dzieło otrzymali słuchawki. Oglądali także pokaz sztuki składania papieru, czyli origami. Za złom elektryczny dostaliśmy „iglaka”, który zostanie posadzony na terenie naszego gimnazjum.
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej akcji. Był on wyrazem naszej troski o czyste środowisko. Oby „miasto” częściej organizowało imprezy, które pozytywnie wpłyną na świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Wyrabianie nawyków segregowania odpadów, oddawania ich do uprawnionych firm, przyczyni się do zmniejszenia ich składowania na wysypiskach oraz dbania o zdrowie własne i innych.

Tekst i zdjęcia Renata Bartosik

Foto reportaż z wycieczki pod Urząd Miejski w Pabianicach, gdzie odbywała się selektywna zbiórka odpadów


Uczniowski zespół koordynujący Szkolny Program Odzysku Puszek Aluminiowych

Uczniowie wrzucają sprzęt elektryczny i makulaturę do odpowiednich kontenerów

Za oddane odpady uczniowie otrzymali ulotki zachęcające do segregacji odpadów i recyklingu, plany lekcji i inne drobne upominki

Ekspozycja pojemników na różne odpady: makulaturę, puszki aluminiowe, filtry i opakowania po oleju, zużyte baterie
 

Uczniowie biorą udział w zabawie, polegającej na wykonanie stroju ekologicznego z gazet

Oto efekt pracy i upominki otrzymane w nagrodę, czyli mini słuchawki

Oglądanie sztuki składania papieru origami