Wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego

W dniu 28 września 2018 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą oraz debatą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 3 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Cezary Gaca 5B, Wiktor Gruszczyński 5B, Jakub Brykowski 3B oraz opiekun SU p. Magdalena Pintera-Wall, czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania     i po jego zakończeniu dokonali obliczeń głosów.
Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszły trzy osoby o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2018/2019:
 
JULIA GRENDA z kl. 3C – PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ADRIANNA BIESIACKA z kl. 3C – ZASTĘPCA
MIKOŁAJ RYBOWSKI z kl.  3E – ZASTĘPCA

 Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

tekst i foto: M. Pintera-Wall