Dlaczego warto odzyskiwać Alu - puszki po napojach?

Korzyści wynikające z odzyskiwania aluminiowych puszek po napojach, a następnie oddawania ich do recyklingu są ogromne. Mianowicie:

1. Mniejsza emisja zanieczyszczeń powietrza aż o 95%, a wody o 97%.
2. Niższe o 95% zużycie energii elektrycznej.
3. Oszczędność naturalnych złóż rudy – recykling 1t złomu aluminiowego pozwala oszczędzić 4t boksytu oraz równowartość energetyczną 700kg ropy naftowej.
4. Mniejsza ilość odpadów deponowanych na składowiskach.
5. Produkcja aluminium wtórnego jest o 60% tańsza od produkcji z rudy.
6. Dodatkowe dochody dla zbieraczy – za 1kg puszek (przeciętnie 60 sztuk) można otrzymać 1,5 - 3 zł.

Uczniowski zespół koordynujący program chcąc zachęcić swoich szkolnych kolegów do segregacji Alu-puszek na terenie gimnazjum, czyli wrzucania ich do Alu-koszy, postanowił opracować hasła o przedstawionej tematyce, a następnie wykonać plakaty, które zostały rozwieszone na korytarzach budynku.
Oto co zrobili:


Karolina Bilecka kl.1H, Iwona Kozłowska kl.1H, Agnieszka Szynk kl.1H

Oliwia Bartosik kl.1H, Arkadiusz Ochęcki kl.1C

Monika Adamus kl.2C, Marta Lenard kl.2C

Paulina Kaczmarek kl.1G, Katarzyna Świderska kl.1G

Ewa Rudnicka kl.1A, Patryk Stańczak kl.1A, Anna Wąsowicz kl.1A