03 listopada 2008r. w sali konferencyjnej została przeprowadzona w trzech turach otwarta lekcja o temacie „Długa historia Alu-puszki, czyli aluminiowej puszki na napoje”.
Przygotowana została w ramach działalności Szkolnego Programu Odzysku Puszek Aluminiowych przez uczniowski zespół koordynujący program pod kierunkiem p. Renaty Bartosik.
Tym razem na lekcję zaprosiliśmy uczniów wszystkich klas pierwszych (11 klas), czyli w sumie ok. 276 uczniów i ich nauczycieli.
Chcieliśmy poinformować nowych uczniów naszej szkoły o potrzebie segregacji i recyklingu puszek aluminiowych po napojach, jako przykładu ekologicznej postawy i dbałości o środowisko.
Przedstawiliśmy „życie” puszki od jej powstania do recyklingu. Przeprowadziliśmy proste doświadczenia wykazujące właściwości fizyczne i chemiczne aluminium. Na podsumowanie i sprawdzenie ile wiadomości uczniowie zapamiętali, odbył się konkurs z nagrodami.
Mamy nadzieję, że dzięki zdobytej wiedzy uczniowie zostali zachęceni do wrzucania pustych puszek po napojach do Alu-koszy.
W ramach biletów wstępu zebraliśmy 3570 g puszek.

Tekst i zdjęcia Renata Bartosik


Aleksander Jachowicz wita wszystkich zaproszonych uczniów i nauczycieli

Uczniowie I klas zaproszeni na lekcję oraz ich nauczyciele

Anna Ostrowska informuje z jakiej rudy otrzymuje się aluminium

Aleksandra Likońska wyjaśnia ogromne znaczenie segregacji, odzysku i ponownego wprowadzenia złomu aluminiowego do obiegu przemysłowego, czyli recyklingu

Iga Giernat przedstawia pozycję aluminium w świecie

Monika Boniecka przedstawia produkcje aluminium pierwotnego w Polsce

Laborantki Alu – puszki, czyli Dorota Kamińska i Martyna Banaszczyk przedstawiają właściwości fizyczne i chemiczne aluminium poprzez wykonanie prostych doświadczeń

Laborantka i jej pomocnik ( Kaj Gara ) pokazuje uczniom efekt doświadczenia i prosi o wyciągnięcie wniosków

Uczniowie prowadzący lekcję dziękują za uwagę słuchającym i oglądającym