W dniu 25.08.2009 r. sprzedaliśmy puszki aluminiowe (115 kg) i puszki stalowe (20 kg) zebrane w czasie roku szkolnego 2008/2009, za kwotę 237 zł. Pieniądze te zostały wpłacone na konto Rady Rodziców.