ZESPÓŁ PROWADZĄCY 2009/2010

Nauczyciel koordynujący: p. Renata Bartosik

Uczniowski zespół koordynujący:
Amadeusz Bartosik 1Ai
Mateusz Łacwik 1Ai
Ewa Rudnicka 2Ai
Chrystian Musiał 2Ai
Patryk Stańczak 2Ai
Anna Wąsowicz 2Ai
Arkadiusz Ochęcki 2C
Paulina Kaczmarek 2G
Katarzyna Świderska 2G
Oliwia Bartosik 2E
Gabriela Siubdzia 2E
Roksana Traczyk 2E
Dominika Sobczak 2E
Aleksandra Papieska 2E
Monika Adamus 3C
Marta Lenard 3C