Informacje dla rodziców


Program Dobry Start - plakat
Program Dobry Start - ulotka

Szanowni Rodzice!
Informujemy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 w dniach 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. jest wiosenna przerwa świąteczna.


Na prośbę Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach informuję, że od 8 kwietnia 2019r. do odwołania odbędzie się strajk pracowników szkoły.
Od 8 kwietnia 2019r. do odwołania nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Zgodnie z sugestią Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie (w miarę możliwości) dzieciom opieki w tym czasie.
W przypadku odwołania lub zawieszenia strajku niezwłocznie poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.
                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                   Ilona Paszkiewicz, p.o. dyrektor

NSZZ „Solidarność” - LIST DO RODZICÓW
List MEN i Głównego Inspektoratu Sanitarnego do rodziców
List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

Wskazówki dla rodziców/opiekunów rozpoczynających korzystanie z dziennika elektronicznego firmy Vulcan

Gabinet stomatologiczny czynny:
Wtorek 13.00 - 18.00
Środa 8.00 - 13.00
Czwartek 8.00 - 13.00
Przyjmuje lek. stom. Aleksandra Grądzka-Możyszek. Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506-772-024

Edukowanie rodziców

Prezentacja o szkodliwości dopalaczy
Dlaczego młodzież sięga po dopalacze?
Uzależnienie od telefonu komórkowego komputera, Internetu i  gier komputerowych


R E G U L A M I N Przyznawania Nagrody Rady Miejskiej w Pabianicach dla Najzdolniejszych Uczniów

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:
02.11
02.01

10, 11, 12.04 egzamin gimnazjalny
29.04
30.04
02.05

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice/opiekunowie zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

 

Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 4
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 5
Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 3 gimnazjum  


Przydział sal na zebrania

KLASY III Gimnazjum Klasy I
Szk. Podst.
Klasy II
 Szk. Podst.
Klasy IV
Szk. Podst.
Klasy V
Szk. Podst.
3a  s.12 1a  s.203 2a  s.205 4a  s.104 5a  s.107
3b  s.22 1b  s.204 2b  s.208 4b  s.33 5b  s.106
3c  s.20 1c  s.207 2c  s.206 4c  s.103  
3d s.21 1d s.202   4d  s.105  
3e s.30        
3f  s.13        
3g s.26