Informacje dla rodziców


KOMUNIKAT BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SPRAWIE PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW
 Komplety podręczników przynoszą rodzice w wyznaczonych terminach:
11.06. 2018r.  w godzinach 8.00 - 17.00 – klasy II gimnazjum
12.06. 2018r.  w godzinach 8.00 – 17.00 – klasy III gimnazjum
18.06.2018r.   w godzinach 8.00 –  17.00 – klasy I oraz klasa III b
19.06.2018r.   w godzinach 8.00 – 17.00 – klasy III a, IIIc, IVa, IV b
 W dniach 13.06-15.06. 2018r.  podręczniki będą przyjmowane w godzinach pracy biblioteki.
 Przypominamy również o konieczności zwrotu do biblioteki  wypożyczonych książek do dnia 8.06.2018r.
 

Gabinet stomatologiczny czynny:
Wtorek 13.00 - 18.00
Środa 8.00 - 13.00
Czwartek 8.00 - 13.00
Przyjmuje lek. stom. Aleksandra Grądzka-Możyszek. Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506-772-024

Edukowanie rodziców

Prezentacja o szkodliwości dopalaczy
Dlaczego młodzież sięga po dopalacze?
Uzależnienie od telefonu komórkowego komputera, Internetu i  gier komputerowych


R E G U L A M I N Przyznawania Nagrody Rady Miejskiej w Pabianicach dla Najzdolniejszych Uczniów

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:
31.10
18, 19, 20.04 egzamin gimnazjalny
30.04
02.05
04.05
01.06

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice/opiekunowie zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).


Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 4


Przydział sal na zebrania

KLASY II Gimnazjum KLASY III Gimnazjum Klasy I
Szk. Podst.
Klasy III Szk. Podst. Klasy IV
Szk. Podst.
2a  s.12 3a  s.28 1a  s.205 3a  s.204 4a  s.107
2b  s.62 3b  s.10 1b  s.208 3b  s.207 4b  s.106
2c  s.20 3c  s.11 1c  s.206 3c  s.203  
2d s.21 3d s.32      
2e s.30 3e s.29      
2f  s.13 3f  s.37      
2g s.22 3g s.26