Informacje dla rodziców


Informujemy, iż w dniach 28 luty – 2 marca (środa – piątek) odbędą się rekolekcje według następującego porządku:
9.00 – klasy II i III Gimnazjum w kościele Św. Mateusza
9.00 – klasy I, III i IV Szkoły Podstawowej w kościele Miłosierdzia Bożego
Świetlica szkolna w tych dniach pracuje w godzinach 7.00 – 17.00

Z powodu rekolekcji konsultacje zostają przełożone z dnia 1 Marca na dzień 8 Marca.

Zaproszenie na WYKŁADY OTWARTE DLA RODZICÓW
 
W imieniu organizatorów Forum Organizacji Pozarządowych w Pabianicach i  Ośrodka Terapeutyczno-Szkoleniowego Omega, serdecznie zapraszamy Rodziców na wykład połączony z warsztatami pt. „Depresję można zwalczyć”.
Tematyka i grupa docelowa: Wykład z elementami warsztatu będzie dedykowany opiekunom osób niepełnosprawnych.
Termin: 27 lutego w godz. 17.00 - 19.00
Miejsce: Urząd Miejski, ul. Zamkowa 16, sala nr 4
W naturalnym cyklu rozwoju człowieka następuje taki czas, gdy role w rodzinie
się odwracają. Dzieci stają się opiekunami starzejących się i coraz mniej sprawnych rodziców.Jeszcze trudniej zmierzyć się z niepełnosprawnością dziecka lub osoby młodej, która np. w wyniku wypadku, choroby utraciła ten ogromny dar, jakim jest samodzielność.
Z jednej strony trzeba zmierzyć się z chorobą, z drugiej z samym sobą, własnymi oczekiwaniami i marzeniami.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych każdego dnia przeżywają trudne, często ambiwalentne emocje, pokonują własne słabości, brak sił czy poczucie bezradności.
Proponujemy spotkanie, które pomoże:
• zrozumieć i zaakceptować własne emocje
• przezwyciężyć poczucie osamotnienia
• poszukać źródeł wsparcia i pomocy
• dać sobie prawo do odpoczynku
• odzyskać własne życie
Zgłoszenia:
Liczba miejsc ograniczona - dlatego prosimy o zapisy przez kontakt tel. 501 505 590 wysyłając sms z imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Gabinet stomatologiczny czynny:
Wtorek 13.00 - 18.00
Środa 8.00 - 13.00
Czwartek 8.00 - 13.00
Przyjmuje lek. stom. Aleksandra Grądzka-Możyszek. Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506-772-024

Edukowanie rodziców

Prezentacja o szkodliwości dopalaczy
Dlaczego młodzież sięga po dopalacze?
Uzależnienie od telefonu komórkowego komputera, Internetu i  gier komputerowych


R E G U L A M I N Przyznawania Nagrody Rady Miejskiej w Pabianicach dla Najzdolniejszych Uczniów

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:
31.10
18, 19, 20.04 egzamin gimnazjalny
30.04
02.05
04.05
01.06

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice/opiekunowie zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).


Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Rozkład materiału wychowania do życia w rodzinie w klasie 4


Przydział sal na zebrania

KLASY II Gimnazjum KLASY III Gimnazjum Klasy I
Szk. Podst.
Klasy III Szk. Podst. Klasy IV
Szk. Podst.
2a  s.12 3a  s.28 1a  s.205 3a  s.204 4a  s.107
2b  s.62 3b  s.10 1b  s.208 3b  s.207 4b  s.106
2c  s.20 3c  s.11 1c  s.206 3c  s.203  
2d s.21 3d s.32      
2e s.30 3e s.29      
2f  s.13 3f  s.37      
2g s.22 3g s.26