Informacje dla uczniów


Doradztwo zawodowe - informacje o zawodach

Tadeusz Kościuszko - bohater dwóch kontynentów
REGULAMIN KONKURSU  WIEDZY O  PATRONIE SZKOŁY TADEUSZU KOŚCIUSZCE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Zarządzenie Nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ...

Proponowane tematy projektów 2017/2018

       
Zajęcia pozalekcyjne

Klub Miłośników Kultury i Sztuki


Biblioteka

Edukacja wczesnoszkolna

J. polski

J. angielski

J. niemiecki

Historia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Geografia/Przyroda

Biologia

Zajęcia techniczne/Technika

Informatyka

Muzyka/Zajęcia artystyczne

Plastyka

WF

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia/Etyka