Klub Miłośników Kultury i Sztuki działa w naszej szkole od 2000 roku. Założycielką i pomysłodawczynią klubu jest p. Wioletta Sobieraj (nauczyciel muzyki i plastyki). Klub powstał przy ogromnym wsparciu p. Danuty Szumiał, natomiast pomocą w organizowaniu wielu występów służył p. Sławomir Szczesio.
          Co roku uczestnicy klubu przygotowują wiele imprez artystycznych i programów słowno – muzycznych, z którymi występują na terenie szkoły oraz w instytucjach naszego miasta.
Działalność Klubu wznowiona została przez p. Wiolettę Sobieraj 1 września 2010 roku, po dwuletniej nieobecności w pracy.
 

W roku szkolnym 2016/2017 działają 2 sekcje:

Chór szkolny

Nauka gry na gitarze akustycznej

20.09 Miejsko-powiatowe obchody Dnia Sybiraka
20.09 VII Rajd SKC Archidiecezji Łódzkiej
14.10 Dzień Edukacji Narodowej
17.11 Wieczór poetycko - muzyczny w "Baraku" - pt. "Z ziemi do nieba - Katyń"
02.12 Wieczór poetycko – muzyczny
16.12 Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego
20.12 Dzielmy się magią świąt
22.12 Wigilia nauczycieli i pracowników szkoły
12.02 77. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków przez Związek Sowiecki
11.04 Koncert dla zwycięzców Turnieju Strzeleckiego

Klub 2015-2016
Klub 2014-2015
Klub 2013-2014
Klub 2012-2013
Klub 2011/2012
Klub 2010-2011
Klub 2008