Dyrektor Szkoły mgr Włodzimierz Stanek

wicedyrektor Szkoły
mgr Ilona Paszkiewicz

wicedyrektor Szkoły
mgr Andrzej Mielczarek