Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - IOD_SP16@sp16pabianice.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych